Родопски акварели

Това са акварели, гвашове и картини създадени през периода 1990 – 2016 г. Отразяват красотата и духовния порив на Родопите, не само това, което е отвън, но и това което е вътре в нас. Серията продължава!