„Фосили от модерния свят“ – Картина в притча

Фосили от модерния свят, детаил

Притча за трите риби

Фосили от модерния свят
Фосили от модерния свят

Една хищна „Акула“ от модерния свят отворила устата си  да погълне друга, по-малка хищна риба от модерния свят, но и тя е отворила уста за да погълне трета съвсем малка и нехаеща за опасността рибка от модерния свят. В този момент идва краят и на трите – Божият ден, 777, а те дори не разбрали какво им се случва. Станали на вкаменелост и когато след хиляда години били открити, ги поставили като експонат в музей…

Идеята за картината ми дойде когато през 2011 г. със съпругата ми посетихме „Музея на сътворението“ в Кентаки – САЩ.

 

 

Вкаменелост от музея на створението 4
Вкаменелост от музея на створението 4

Там на една от витрините видях вкаменелост – риба, която е хванала в устата си друга риба, и се замислих, как всички ние, забързани и увлечени в борби, печалби, себедоказване, забравяме за по-важните неща – любовта, приятелството, жертвата на Христос, Бог, и не осъзнаваме, че краят на всичко може да дойде ненадейно.

Подобно на библейска притча, картината напомня, че нещо подобно може да се случи не само с нас, но и с целия свят. Още там, пред стъклената витрина осъзнах истинността на казаното от Христос:

 

Вкаменелост от музея на створението 3
Вкаменелост от музея на створението 3

„Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.“ /Евангелие от Матей 24:37-39/. Картината нарисувах 2 години по късно.

„Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.“/Матей 24:42/

Животът всеки ден ни дава възможността да избираме кои са най-важните неща.

 

Вкаменелост от музея на створението 1
Вкаменелост от музея на створението 1

Никой, обаче не знае „Денят и часът“ и „Краят“! Затова „Бдете“! Акцентът е в това, не дали Божият Ден ще дойде, а в какво духовно състояние ще са хората, когато се случи??? Казват, че вкаменелостите са много красиви! Не, благодаря!

Материали: платно, акрил, пирони, обувалка, нокторезачка, автомобилни части и други модерни неща, а за повече относно пророчеството вижте в Евангелие от Матей 24 глава.