Христос с гълъби

Исус Христос с Гълъби

 Те са безброй, като надеждите, а Христос е Който ги храни!

Неговата храна е копнеж за мир! Всички ние се нуждаем от вътрешен мир и го търсим ежедневно, понякога дори отчаяно. Господ е казал: „…да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света.“ /Йоан 16:33/

Христос храни мира в нас, чрез Своята победа и любов! Сякаш точно днес света отчаяно се нуждае от мир, но не получава, понеже не го търси с храна за вяра и смирение. Мирът на света не утешава душата.

Едно от последните неща, които антихрист ще наложи приоритетно със светски средства ще е мир, чрез страх. Той ще прокламира мир и когато той бъде постигнат ще дойде края на всичко – „внезапно погубление“.

Допускам, че антихрист ще постави едно условие за да има мир, „Мир в света ще имате, но ако е без името на Исус Христос“. „Вяра в Бога – може, но без Христос“.

„Без Исус Христос“, това ще бъде условието за мира на антихрист!

Който търси Божият мир, ще гополучи! Храни сърцето си с Христовия мир и ще имаш победа!

/Маслени бои платно – 1996 год, 100/100 см., Собственост Тим Бентч/