„Летящи коне“ Ще има ли коне на небето?

Летящи коне - устрем

В началото, просто обичах да рисувам коне.

„Летящите коне“, не помня кой взе този акварел, но си  спомням, че когато го рисувах силно исках да нарисувам устрем.

Конете от пророк Захарий - 1
Конете от пророк Захарий – 1

Годината е отбелязана до подписа върху картината – 1995. Добре, че тогава съм направил снимка със Зенита. Цифровите ги нямаше. Направих репродукции от рисунката и когато след 2002 г. започнаха нашите пътувания до САЩ, я показвах на различни места. Харесваха я много! През 2013 един от нашите приятели Джордж, който е и богослов, дойде и ми каза: Знаеш ли, ето този стих от посланието на ап. Павел до филипяните, идеално пасва на тази картина. Бях изумен,  наистина пасна!!! Приложих го към „Устрема“ и се зарадвах на резултата, който се получи. Ето текста на апостола, написан от затвора в Рим: „Не считам, че съм уловил, но едно правя, – като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.“ /Филипяни 3:13,14/

Добро насърчение във вярата от човек, който е „в окови”, към приятелите му, които са на свобода! Както той, така и те, обаче не са лишени от трудности и изпитания, но насърчението е да се стремят напред към“призванието“, без да се обръщат назад, т.е. да бъдат „светии“ на Господ Исус Христос.

Конете от пророк Захарий - 2
Конете от пророк Захарий – 2

По-късно през 2014 г., направих различни други коне в устрем и едно пано от стари автомобилни части за стената на конната база в Кирково. Любовта към летящите коне ме вдъхновява да рисувам много варианти – вероятно са над 20, повечето акварелни.

Един от тях, който е по стихове от книгата на пророк Захарий, сега е в частната колекция на Мирон и Естер Аугсбургер във Вашингтон. Естер е известна художничка – скулптор, а Мирон е известен писател. Почти 20 години вече, акварелът е неизменно в тяхната дневна, което е и част от галерията в къщата им. Ето стиховете:

„Видях нощем, и ето човек който яздеше на червен кон, и стоеше между миртовите дървета, които бяха в едно сенчесто място; и зад него имаше червени, пъстри и бели коне. Тогава рекох: Господарю мой, кои са тези? И ангелът, който говореше с мене, ми рече: Аз ще ти покажа кои са тези. И човекът, който стоеше между миртите, рече в отговор: Те са ония, които Господ изпрати да обходят света. И проговаряйки на Ангела Господен, който стоеше между миртите, рекоха: Ние обходихме света; и, ето, целият свят седи спокойно и е тих.“

Конете от Откровение на Йоан 19 глава
Конете от Откровение на Йоан 19 глава

Постепенно разбрах, че конете играят важна роля в Божието слово и Царство. На небето ще има коне! И не само коне, но и конници на тях, и не само конници с коне, но и Един, Който на бял кон ги предвожда в техния устрем. Книгата Откровение на Йоан ни описва с подробности тази картина. Това е картината на една победа, която много насърчава!

Прочети! Ще видиш белите коне и ще се зарадваш! /Откровение на Йоан, 19:11,18/