„Последен звън“

"Последен звън"

Коя е мисълта, с която бихме посрещнали края? Към кого бихме се обърнали?

По време на моята изложбата „Като заковани гвоздеи“ – май-юни 2014, наша позната застана пред тази картина и се развълнува много от това, което видя. Причината – земетресението, което се бе случило само преди дни. Тя била на единадесетия етаж и там труса се усетил много силно. Помислила, че това е краят и се хванала за GSM-ма, дано по нещо да я разпознаят. За щастие всичко се разминало, но картината й напомнила за важността на последния миг. Има ли на кого да се обадим за спасение, когато краят наближи?

Картината изобразява нечий „Последен звън“. Патината на времето след края на света е покрила всичко, но в последния момент някой е извикал към Господа и се е обърнал към кръста.

За съжаление когато краят идва, много хора не знаят какво да направят. Или не са готови, или са твърде заети, или е нямало кой да им каже!

Да бъдем подготвени!

Два цитата: „Защото „всеки, който призове Господното име, ще се спаси“ /Римляни10:13/ 

„Това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът“ /Матей 24:14/

/Смесена техника, акрилни бои – фазер, съвременни материали – 2011 г./