Ръката на Божието благословение!

Ръката на Божието Благословение

Тази ръка е прободена, защото обича!

Прободоха ръцете ми и нозете ми”, Псалм 22:16, (по слав. Псалм 21:16)

Ръката на Божието благословение, рисунка с акварел, Хари Атанасо
/Ръката на Божието благословение, рисунка с акварел/

През 1978, като студент по Изобразително изкуство започнах да изучавам История на изкуството. Удивлявах се на ръцете и жестовете в картините на старите майстори от Възраждането. За мен те говореха и разказваха! И днес за мен са много впечаляващи прободените ръце и нозе на Христос в платната, „Мъртвия Христос“ от Андрея Мантеня (1431-1506) и „Пиета“ от Паоло Веронезе (1528-1588), както и такива в много от творбите на други художници от Ренесанса, които са отделяли голямо внимание на детайла в картините си.

Тези мои наблюдения в известна степен ми помогнаха да повярвам в Бога по-късно.

Като художник и вярващ, след години осъзнах, че също искам да нарисувам Божиите ръце, но се нуждаех от лично виждане и разбиране основано на Библията.

След възкресението, Йоан 21:10,11
/След възкресението, Йоан 21:10,11 Рисунка с акварел/

Отделях време да размишлявам какво вършат ръцете на Исус Христос, какво изразяват Неговите жестовете? Четях историите от евангелията и сцените оживяваха в съзнанието ми. Така се роди идеята за „Ръката на Божието благословение“, както и последвалата след нея серия рисунки с ръце и нозе на Христос.

От докосването ми до Писанието разбрах, че Неговите ръце и нозе са прободени, защото Той обича. Духовният образ на ръката Му е нарисувана, като ръка слизаща от небето, готова да благослови всеки един! Слиза не да нарани, не да прокълне, а да благослови и изцели.Това е ръка на спасение!

„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит беше поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.” /Исая 53:5/

Картината е от 1994 година. Ръката на благословението идва от Бога, от Небето, от духовния свят и се материализира в нашия.

 

След възкресението, Йоан 21:9
/След възкресението, Йоан 21:9, Рисунка с акварел/

Прободена от гвоздеите на греха, от нея изтича чистата и свята Божия кръв, и дарява живот. Червеното ( кръвта) се стича надолу и постепенно се превръща в огън.

Огънят е духовен и е огън на благословение.  Oт трите кръста той тръгва и изгаря цялата нечистотата на света. Който се докосне до него с вяра получава прошка за всеки свой грях.

Картината нарисувах за един ден с маслени бои върху платно. Използвах за модел собствената си ръка в огледалото. Тогава бях на 37. Нарисувана е по специален повод за специални хора!

/Платното е в Берн, Швейцария в колекцията на Любов Желев, известна швейцарска художничка от български произход/